در این دوره با ویژگی های ارائه در فضای مجازی و شیوه های ارزشیابی به صورت مجازی و انواع کلاس های آفلاین و آنلاین و نرم افزارها، سامانه ها، و وبگاه های مورد نیاز برای تدریس، اصول، تکنیک ها و اشتباهات رایج در آموزش مجازی آشنا می شوید.

> View article

قرآن نسخه شفابخش برای یک زندگی خوش‌آمد و دلنشین است. مهم آشنائی با شیوه استفاده از این نسخۀ شفابخش است. کتاب نگرشی دیگر به قرآن به زبان ساده قرآن را در قالب یک سیستم معرفتی مطرح و شیوه استفاده از آن را به‌صورت کارگاهی آموزش می‌دهد

> View article

باور به «معاد» چه نقشی در زندگی انسان و معنی بخشی به آن ایفا میکند؟
آیا باور صحیح و اثربخش به معاد همان است که عموم جامعه از آن بهره مندند؟
راستی «معاد» دور از دسترس و عنصری «نسیه» است یا کاملاً نقدِ نقد؟
اگر شناخت و باورِ صحیح به معاد در اندیشه و جان و قلب ما فعال شود چه

> View article