• دوره تربیت مدرس کارگاههای نگرشی

    آدرس: کاشانی 25-موسسه مطالعات راهبردی علوم ومعارف اسلام

    برای اطلاعات بیشتر در مورد دوره اینجا کلیک نمایید