مهلت ثبت نام به پایان رسیده است برای شرکت در دوره با شماره تلفن 09150269670 تماس حاصل فرمایید .لازم به ذکر است دوره از پنج شنبه 29آذرماه ساعت 8 صبح شروع خواهد شد.