تدبری در قرآن

تدبری در قرآن (جلد اول)

تومان55,000

تدبری در قرآن:

این اثر ارزشمند به قلم آقای سد محمد رضا راجی در سایه سار قرآن و عترت می باشد و مفاهیم ده جزء اول قران کریم ( از ابتدای سوره حمد تا پایان سوره توبه) را بصورت نظم بیان نموده اند و از انتشارات موسسه مطالعات راهبردی می باشد.

مقدار: