درس‌نامه آموزشی نظریۀ شبکه مسائل

درس نامه آموزشی نظریه شبکه مسائل

تومان9,000

این کتاب به قلم حجت الاسلام آقای ایمان کاظمی مقدم  – زید عزه –  نوشته شده و در زاستای تولید علم دینی می باشد حاوی دو فصل و ضمائم می باشد. فصل اولک «سازه های نظریه شبکه مسائلم و بخش دوم : «فعالیت ها و بازخوردها »می باشد. نگرش بصورت کارگاهی  و سیستمی می باشد.

 

مقدار: