راهنمای تنظیم وقف

راهنمای تنظیم وقف نامه

تومان4,000

«وقف »، راهکاری برای پویاکردن همیاری عموم
مردم، در عرص ههای علمی، اجتماعی و فرهنگی است.
یکی از مهم ترین دستورهای اسلام که در صورت تحقق و
گسترش، موثرترین نقش را در تحقق تمدن اسلامی ایفا
می کند، «نظام وقف » است. سنت حسنۀ وقف، خیری
ماندگار، و بدون منت است که آثار و برکات فراوانی در پی
دارد. پیرو کتاب نگرشی دیگر به وقف، نظر به استقبال
شایان اقشار مختلف، به خصوص خیّرین خیراندیش،
نگارش کتاب راهنمای قدم به قدم انجام وقف ضرورت
یافت و کتاب وق فنامه، به همین منظور به رشتۀ تحریر
درآمد. این نوشتار، پس از تعریف حقوقی، آثار و احکام
وقف، برای تسهیل انجام سنت وقف، آن را در قالب یک
«وقف نامۀ استاندارد » ارائه کرده است.

1000 در انبار

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 140 g