مجله 3

فصلنامه تخصّصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام(۳) – حوزه و آینده

تومان2,500

حوزه و آینده

مقدار:

توضیحات

حوزه و آینده:

مجتهد پروری؛راهبرد حوره در آینده/ حوزه و آینده نگاهی کاربردی/ ضرورت تمرکز در مسیر تفقّه/ مهجوریت کتاب مبین/ بیانیّه عرفان شیعی/ فنای اصحاب سید الشهدائ علیه السلام/مجلس سوز و عزا و دنیای امروز و فردا/ چهارمین شهید