پنجره فولاد

پنجره فولاد

تومان34,000

کتاب« پنجره فولاد» از آثار فاضل ارجمند جناب آقای حاج ابوالفضل امینیان در  تحت پنج فصل گردآوری شده است. فصل اول:«نکاتی از زندگانی امام رضا علیه السلام»   فصل دوم: «کرامات امام رضا علیه السلام در زمان حیات حضرت»  فصل سوم: « کرامات امام رضا علیه السلام در زمان بعد حیات حضرت»  فصل چهارم: « کرامات امام رضا علیه السلام در زمان حال»  فصل پنجم: اشعار

مقدار: