نگرشی دیگر به علم دینی

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به علم دینی

تومان10,500

یکی از نیازمندی‌های رسیدن به تمدن نوین اسلامی، تولید علم دینی، و گام نخست برای تولید علم دینی، شناخت همه‌ جانبۀ آن است. کتاب نگرشی دیگر به علم دینی، نقطۀ آغاز شناخت علم دینی را آگاهی از پارادایم  دینی (چارچوب فکری دینی) و  تفاوت آن با پارادایم‌های مطرح می‌داند. نگارنده پس از تعریف اجتهاد سیستمی ، بر این باور است علم دینی باید سیستم‌های لازم برای زندگی را با ابزار اجتهاد سیستمی طراحی کند. وی با بیان مشخصات زندگی گوارا، آن را مقصد تمدن نوین اسلامی می‌شمارد.

699 در انبار

مقدار: