16

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به نماز به زبان ساده(۲)

تومان12,000

کتب پیش روی بصورت کارگاهی و سیستمی در شش مرحله نگاشته شده بطوریکه هر مرحله فعالیت و باز خورد و همراه با پاسخ پیشنهادی را دربر دارد. مرحله اول : تعیین هدف، عنوان بحث : محور زندگی می باشد و در مرحله دوم: نقطه شروع  هدف بحث پیدایش زمینه لازم برای توجه به حقیقت نماز و مرحله سوم : نقطه مرکزی…. که بقلم حجت الاسلام آقای حاج سید محمد محسن دعائی نگاشته شده است

مقدار: